Berita Mutakhir USM

PEMAIN HOKI CILIK TERUJA, BEKAS PEMAIN KEBANGSAAN KONGSI KEMAHIRAN

PEMAIN HOKI CILIK TERUJA, BEKAS PEMAIN KEBANGSAAN KONGSI KEMAHIRAN

USM PULAU PINANG, 20 Januari 2020 – Kira-kira 120 peserta dalam kalangan pelajar sekolah di...

33 TAHUN ROSLY DI CEMACS, ADA RAHSIANYA...

33 TAHUN ROSLY DI CEMACS, ADA RAHSIANYA...

TELUK BAHANG, 17 Januari 2020 – Rosly Bin Basarudin, 58, memulakan kerjaya di Universiti Sains Malaysia...

KERJASAMA USM DAN DATUK PROFESOR JIMMY CHOO, MODEL UNIK ILHAMKAN REKA BENTUK MASA HADAPAN

KERJASAMA USM DAN DATUK PROFESOR JIMMY CHOO, MODEL UNIK ILHAMKAN REKA BENTUK MASA HADAPAN

PULAU PINANG, 17 Januari 2020 – Universiti Sains Malaysia (USM) melalui Pusat Pengajian Seni (PPS)...

JEMPUTAN MENGIKUTI SYARAHAN OLEH MENTERI TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM - 20 JANUARI 2020

JEMPUTAN MENGIKUTI SYARAHAN OLEH MENTERI TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM - 20 JANUARI 2020

USM PULAU PINANG, 16 Januari 2020 – Warga Universiti dan orang ramai dijemput mengikuti Syarahan...

USM, SPRM ERATKAN HUBUNGAN, TERUSKAN KOMITMEN BANTERAS RASUAH

USM, SPRM ERATKAN HUBUNGAN, TERUSKAN KOMITMEN BANTERAS RASUAH

PULAU PINANG, 13 Januari 2020 – Universiti Sains Malaysia (USM) mengukuhkan hubungan dua hala dengan...

USM English News

USM SCHOOL OF THE ARTS’ NEO FEST 19: TELL ME A SCARY STORY

USM SCHOOL OF THE ARTS’ NEO FEST 19: TELL ME A SCARY STORY

PENANG, 18 January 2020 – The School of the Arts (PPS) at Universiti Sains Malaysia...

THE STORY OF A MAN’S 33-YEAR ‘BEHIND THE SCENE’ JOURNEY IN CEMACS

THE STORY OF A MAN’S 33-YEAR ‘BEHIND THE SCENE’ JOURNEY IN CEMACS

TELUK BAHANG, 17 January 2020 – Being 58 this year, Rosly bin Basarudin proudly looked...

FANCY WEARING DATUK PROFESSOR JIMMY CHOO’S SHOES? USM WILL SOON HAVE A DATUK PROFESSOR JIMMY CHOO DESIGN INCUBATOR

FANCY WEARING DATUK PROFESSOR JIMMY CHOO’S SHOES? USM WILL SOON HAVE A DATUK PROFESSOR JIMMY CHOO DESIGN INCUBATOR

USM PENANG, 17 January 2020 – The School of the Arts at Universiti Sains Malaysia...

USM, EQUATOR COLLEGE VENTURE INTO OFFSHORE DEGREE PROGRAMME, HELP INCREASE GRADUATE MARKETABILITY

USM, EQUATOR COLLEGE VENTURE INTO OFFSHORE DEGREE PROGRAMME, HELP INCREASE GRADUATE MARKETABILITY

USM PENANG, 12 January 2019 – Universiti Sains Malaysia (USM) through the School of The Arts...

IT’S 2020; EXPECT THE UNEXPECTED AT USM

IT’S 2020; EXPECT THE UNEXPECTED AT USM

2020 was previously the year where Malaysia was supposed to achieve its vision of becoming...

Keratan Akhbar

CAPTURING CITY'S RICH HERITAGE ON CANVAS

CAPTURING CITY'S RICH HERITAGE ON CANVAS

(The Star, 12 July 2019, Column Events, Pg 7)

INOVASI TEMPURUNG KEPALA HIBRID

INOVASI TEMPURUNG KEPALA HIBRID

(Berita Harian, 11 Julai 2019, Ruangan Inovasi Varsiti, Ms 12)

HIDUPKAN SEMULA BUDAYA HORMAT GURU

HIDUPKAN SEMULA BUDAYA HORMAT GURU

(Berita Harian, 10 Julai 2019, Ruangan Addin, Ms 21)

USM RAI PENULIS BUKU UNIVERSITI

USM RAI PENULIS BUKU UNIVERSITI

(Utusan, 10 Julai 2019, Ruangan Utara, Ms 26)

KOLOKIUM JALIN KERJASAMA

KOLOKIUM JALIN KERJASAMA

(Harian Metro, 8 Julai 2019, Ruangan Bestari, Ms 44)

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015