USM NEWS PORTAL 

SOROTAN: 'SYUKUR TAK PERLU POTONG LIDAH'

Youtube Harian Metro
'Syukur tak perlu potong lidah'
29 April 2024

Guru lelaki yang disahkan menghidap kanser menarik nafas lega selepas rawatan brakiterapi yang dijalaninya di Pusat Perubatan Universiti Sains Malaysia (USM) di Bertam, di Kepala Batas bukan sahaja menyembuhkan penyakitnya namun menyelamatkan lidahnya dari dipotong.


Pusat Media dan Perhubungan Awam
Media and Public Relations Centre

Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800, USM, Pulau Pinang, Malaysia
Tel : 04-653 6495 | Faks : 04-653 6484 | Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  Web : www.usm.my

All Rights Reserved. Universiti Sains Malaysia © 2024