USM NEWS PORTAL 

SOROTAN VIDEO: ORGAN DALAM JAR

Youtube TV3 Malaysia
Organ Dalam Jar
Majalah 3 (2024) | Mon, 13 May 20

Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian, Kelantan telah menempatkan melebihi 500 spesimen organ manusia yang telah diawet dan dipaparkan dalam tabung kaca sejak hampir 40 tahun yang lalu.


Pusat Media dan Perhubungan Awam
Media and Public Relations Centre

Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800, USM, Pulau Pinang, Malaysia
Tel : 04-653 6495 | Faks : 04-653 6484 | Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  Web : www.usm.my

All Rights Reserved. Universiti Sains Malaysia © 2024