Berita Mutakhir USM

#USMFIT: JABATAN PENDAFTAR SAHUT SERUAN NC

PULAU PINANG, 19 Januari 2018 – Kemeriahan #USMFIT diteruskan lagi dengan penganjuran warga staf Jabatan...

NC MERIAHKAN #USMFIT BHEPA

PULAU PINANG, 17 Januari 2018 – Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Datuk Dr....

KERUSI PERGIGIAN BERIMEJKAN KARTUN TARIK KANAK-KANAK LAKUKAN RAWATAN GIGI

KERUSI PERGIGIAN BERIMEJKAN KARTUN TARIK KANAK-KANAK LAKUKAN RAWATAN GIGI

USM, KUBANG KERIAN, KELANTAN, 14 Januari 2018 – Klinik Pakar Pergigian di Pusat Trauma dan...

USM PELOPOR PROGRAM RICH KELANTAN

USM PELOPOR PROGRAM RICH KELANTAN

USM, KUBANG KERIAN, 12 Januari 2018 – Program Rahsia Insan Cemerlang Hidup (RICH) iaitu kupasan...

HEPAFIT UNTUK KESIHATAN STAF HEPA

HEPAFIT UNTUK KESIHATAN STAF HEPA

USM, PULAU PINANG, 11 Januari 2018 - #HEPAFIT yang diperkenalkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pembangunan...

USM English News

INFECTIOUS DISEASES MAKING A COMEBACK

  KUCHING, SARAWAK, 19 January 2018 - Infectious diseases such as TB, Rabies and Leptospirosis,...

AWARENESS ON SUSTAINABILITY IS GROWING

AWARENESS ON SUSTAINABILITY IS GROWING

PENANG, 10 January 2018 – The sustainability awareness among teachers in schools are growing and...

STRENGTHENING THE FOURTH SDG

STRENGTHENING THE FOURTH SDG

PENANG, 9 January 2018 - "We will continue to strengthen the fourth Sustainable Development Goal...

USM VC AT ENGINEERING CAMPUS

USM VC AT ENGINEERING CAMPUS

NIBONG TEBAL, 5 January 2018 – The Vice-Chancellor of Universiti Sains Malaysia (USM), Professor Dato’...

USM RECEIVES COURTESY VISIT FROM BPP UNIVERSITY AND ANSHAN NORMAL UNIVERSITY

USM RECEIVES COURTESY VISIT FROM BPP UNIVERSITY AND ANSHAN NORMAL UNIVERSITY

PENANG, 3 January 2018 – Universiti Sains Malaysia (USM) today received a courtesy visit from...

Keratan Akhbar

PELAJAR FARMASI JALANI PROGRAM BIMBINGAN KEUSAHAWANAN

PELAJAR FARMASI JALANI PROGRAM BIMBINGAN KEUSAHAWANAN

(Berita Harian, 18 Januari 2018, Ms V57, Ruangan Usahawan Muda (Varsiti)

ENCOURAGING ENTREPRENEURSHIP AMONG STUDENTS

ENCOURAGING ENTREPRENEURSHIP AMONG STUDENTS

(New Straits Times, 17 Januari 2018, Page 8, Column Higher Ed)

KERUSI UNIK RAWAT GIGI JADI TARIKAN

KERUSI UNIK RAWAT GIGI JADI TARIKAN

(Utusan, 17 Januari 2018, Ms 26, Ruangan Hello Kampus)

USM JALIN KERJASAMA DENGAN 6 UNIVERSITI CHINA

USM JALIN KERJASAMA DENGAN 6 UNIVERSITI CHINA

(Utusan, 17 Januari 2018, Ms 26, Ruangan Hello Kampus)

19 GRADUAN USAHAWAN PKS

19 GRADUAN USAHAWAN PKS

(Harian Metro, 17 Januari 2018, Ms 21, Ruangan Setempat)

KLINIK PERGIGIAN PAKAR HUSM GUNA ALAT TERMAJU

KLINIK PERGIGIAN PAKAR HUSM GUNA ALAT TERMAJU

(Berita Harian, 15 Januari 2018, Ms 12, Ruangan Kesihatan)

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015