SUKARELAWAN USM BANTU PELAJAR SK KEPALA BATAS BELI PERSIAPAN PERSEKOLAHAN

gfhgfh

SUNGAI DUA, 9 Disember 2018 – 100 orang pelajar dari Sekolah Kebangsaan Kepala Batas (SKKB) hari ini diberi sumbangan peralatan sekolah menerusi program 'Back To School' anjuran pertubuhan bukan kerajaan (NGO), Empire Project dan lain-lain yang terlibat.

Bertempat di pasar raya Tesco Sungai Dua Pulau Pinang, lebih manis ianya merupakan kerjasama juga oleh Sekretariat Sukarelawan daripada Universiti Sains Malaysia (USM) yang membantu membeli peralatan persekolahan seperti pakaian seragam, beg, kasut, alat tulis dan barangan keperluan dengan nilai anggaran RM200 setiap pelajar.

ghjghj

Seramai 120 sukarelawan terlibat dari USM, Politeknik Seberang Perai dan NGO lain yang bersama-sama menjayakan penganjuran program buat tahun kedua ini.

Rata-rata pelajar yang menerima bantuan pada hari ini adalah dari keluarga petani dan pekebun kecil iaitu golongan miskin bandar.

juyjujy

Pihak penganjur juga berharap bantuan untuk persekolahan ini dapat memberi momentum dan semangat buat pelajar-pelajar ini untuk ke sekolah sama seperti kanak-kanak yang lain.

thyghyh

Hadir ke program ini adalah Timbalan Pendaftar Kanan BHEPA, Mohamad Abdullah dan Pegawai Kebudayaan BHEPA, Zulkifli Che Hussin.

Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015