WARGA USM PRIHATIN DERMA DARAH BANTU MAZLINA OTHMAN

terima kasih penderma darah dari usm 24718459167 o

USM, PULAU PINANG, 10 Januari 2018 - Universiti Sains Malaysia (USM) berjaya mengumpul 58 pain darah pelbagai jenis di Tabung Darah, Hospital Pulau Pinang melalui penganjuran Program Derma Darah untuk membantu stafnya yang amat memerlukan darah jenis A+ iaitu staf Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Mazlina Othman yang kisahnya tular di media sosial baru-baru ini.

Pain darah yang berjaya dikumpul akan digunakan untuk membantu Mazlina yang mengalami masalah kekurangan darah akibat kanser yang dihidapi beliau sejak 3 tahun yang lalu. 

terima kasih penderma darah dari usm 38690111455 o

Menurut penyelaras program, Penolong Pendaftar Kanan dari Unit Perhubungan Staf, Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar USM, Siti Aishah Abdul Raffar, program ini dianggap berjaya disebabkan peningkatan tahap kesedaran dan keprihatinan staf dan pelajar USM untuk turun menderma darah bagi meringankan beban warganya serta masyarakat tempatan yang kurang bernasib baik dan secara tidak langsung membantu menyelamatkan nyawa. 

“Justeru, program derma darah yang telah dilaksanakan oleh staf dan pelajar USM ini diharap dapat mengembalikan jumlah darah yang normal buat Mazlina selain dapat juga mengubah kehidupan orang ramai,” jelasnya.

terima kasih penderma darah dari usm 38877450334 o

terima kasih penderma darah dari usm 39556844292 o

Siti Aishah juga memberitahu setitis darah yang disumbangkan tidak ternilai harganya serta amat besar makna kepada mereka yang memerlukan dan bersyukur bahawa untuk pembukaan tirai tahun 2018, inisiatif ini telah membuktikan semangat perpaduan semua warga USM yang masih utuh dalam aspek keprihatinan bersama.

Teks & Foto: Jabatan Pendaftar USM

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015