PELAJAR BAHARU USM SEMARAKKAN MERDEKA

DSC 4891 800x600

PULAU PINANG, 6 September 2017 - Pelajar baharu Universiti Sains Malaysua (USM) membangkitkan semangat patriotisme dengan pelbagai formasi menarik melalui nyanyian lagu-lagu patriotik yang bergema di Dewan Tuanku Syed Putra (DTSP), di sini semalam.

Sambutan kemerdekaan yang sederhana namun penuh bermakna itu dibuat bersempena Majlis Sambutan Siswa (MSS) Baharu USM bagi Sidang Akademik 2017/2018.

DSC 4910 800x600

Selain nyanyian, acara yang mencuri tumpuan ramai itu memperlihatkan lebih 2,800 pelajar turut berupaya melakukan alunan ombak dengan kibaran Jalur Gemilang, tarian dan sorakan ultras USM yang dibimbing oleh Pembimbing Pelajar Siswa Lestari (PPSL) USM.

DSC 4908 800x600

DSC 4945 800x600

Pengalaman mengujakan itu turut mendapat perhatian lebih 150 pelajar antarabangsa yang turut serta dalam MSS bagi mendengar dan mengikuti amanat oleh Naib Canselor, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail.

21371146 1525239004203794 4189328652888152127 n

Acara yang menjadi kemuncak kepada MSS itu turut dihadiri barisan kepimpinan utama Universiti termasuk Ahli Lembaga Gabenor Universiti, Profesor Dato' Dr. Ahmad Shukri Mustapa Kamal; Timbalan Naib Canselor (TNC) Jaringan Industri dan Masyarakat, Profesor Dr. Abdul Rahman Mohamed; TNC Akademik dan Antarabangsa, Profesor Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah dan sebagainya.

Teks: Marziana Mohamed Alias / Foto: Mohd Fairus Md Isa 

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015