SEDIA BERKORBAN MEMELIHARA KESUCIAN AGAMA DAN NEGARA

EAM 7558 800x600

PULAU PINANG, 1 September 2017 – Menjadi tanggungjawab setiap rakyat Malaysia agar sedia berkorban di dalam diri termasuk harta, tenaga mahupun perasaan demi memelihara kesucian agama dan kemerdekaan negara.

Atas sebab itulah lahirnya kekuatan ummah dengan terbinanya kekuatan setiap individu melalui usaha menjadi insan yang lebih berilmu dan beragama.

Itu harapan Pengarah Pusat Islam, Profesor Madya Dr. Sofri Yahya agar melalui hikmah erti pengorbanan dapat menjadikan kita lebih berhemah dan bersyukur dalam pembangunan organisasi yang disayangi.

EAM 7580 800x600

"Ibadah korban merupakan tanda syukur kita di atas pelbagai nikmat yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. agar kita menjadi lebih peka menggunakan nikmat itu ke jalan yang diredhai-Nya," ucap beliau ketika mewakili Naib Canselor sebelum menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Al-Malik Khalid, Universiti Sains Malaysia.

Jelas beliau lagi, hikmah disyariatkan ibadat korban ini paling utama dapat menghapuskan sifat bakhil dan sombong sekaligus berupaya mengeluarkan harta membantu saudara sesama Islam.

EAM 7607 800x600

EAM 7602 800x600

Hampir 1,000 orang memenuhi masjid sejak awal pagi bagi menunaikan solat sunat Aidil Adha disusuli dengan ibadah korban.

EAM 7687 800x600

Sejumlah 18 ekor lembu dan 8 ekor kambing dijadikan ibadah korban dan akikah peringkat USM kampus Induk pada tahun ini sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha membabitkan lebih 100 orang sukarelawan bergotong-royong menyembelih, melapah, memasak dan mengagihkan daging kepada golongan fakir dan memerlukan.

Teks: Mohd Azrul Mohd Azhar

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015