USM NEWS PORTAL 

Berita Mutakhir

OYEN : SEBUAH KISAH KUCING JALANAN USM

tghj87

USM Pulau Pinang, 14 Januari 2023 - Kekejaman terhadap kucing terutama kucing jalanan merupakan masalah yang memberi kesan bukan sahaja kepada haiwan malahan kepada orang yang mengambil berat tentang mereka.

Melihat kepada kepentingan sesebuah masyarakat membantu meminimumkan masalah kesihatan ekoran daripada masalah pengabaian yang berkaitan kucing jalanan dan tanggungjawab untuk tidak mewujudkan sebarang diskriminasi terhadap kucing jalanan, Sekretariat B.E.L.A.S. Universiti Sains Malaysia (USM) mengambil inisiatif untuk menganjurkan Pameran Kucing Jalanan 2023, “Oyen: Cerita Tentang B.E.L.A.S.”.

IMG 0441

Menurut Penasihat Utama Sekretariat B.E.L.A.S., Dr. Ainul Mohsein Abdul Mohsin, pameran ini bertujuan untuk menggambarkan realiti kehidupan harian kucing jalanan yang tidak mendapat pembelaan mahupun persekitaran kondusif bagi kelangsungan hidup.

“Pameran ini mengetengahkan bahawa pentingnya masyarakat sekitar terutama sekali institusi pengajian tinggi yang berwibawa seperti USM, untuk menangani isu kucing yang dianiaya dan juga kucing terbiar di kampus universiti sebagai masalah yang penting untuk ditangani dan diurus,” jelas pensyarah Pusat Pengajian Pengurusan itu.

Tambahnya, pameran ini bukan sahaja dibuka kepada pelajar dan pekerja di USM malahan terbuka kepada masyarakat luar untuk menyertainya. Kumpulan sasaran utama bagi pameran ini adalah terdiri daripada generasi muda yang sedang meningkat ke alam remaja atau dewasa kerana dilihat golongan ini merupakan golongan yang akan membentuk corak peradaban dan sahsiah generasi akan datang.

IMG 04897

Ujar Ainul lagi, melalui amalan konsep perasaan belas kasihan atau ‘B.E.L.A.S.’ untuk kucing yang dianiaya dan kucing terbiar, generasi muda dapat membina sahsiah dan jati diri sebelum mereka meningkat dewasa. USM dengan moto "Kami Memimpin" muncul sebagai model persuasif dalam masyarakat.

Tambahan pula, falsafah HEBAT USM adalah untuk membangunkan pelajar yang bersifat holistik justeru, Pameran ini adalah pintu kepada pendedahan untuk generasi muda dan peluang untuk kucing di bawah perlindungan untuk dijaga dan dipelihara.

IMG 05138

“Melalui Pameran Kucing Jalanan 2023, “Oyen: Cerita Tentang B.E.L.A.S.” ini, kami berhasrat untuk menyemai nilai B.E.L.A.S. yang terdiri daripada nilai Kepercayaan (Believe), Empati (Empathy), Cinta (Love), Kasih Sayang (Affection) dan Keselamatan (Salvation) dalam kalangan masyarakat terutama generasi muda terhadap alam terutama sekali terhadap kucing jalanan.

“Selain daripada menanam nilai B.E.L.A.S. dalam diri masyarakat, pameran ini juga merupakan pameran yang membolehkan setiap lapisan masyarakat meneroka kapasiti mereka dalam menterjemahkan perasaan kasih sayang dalam bentuk tindakan yang dapat menyumbang dan memberi impak dalam membentuk sahsiah dan jati diri individu dan masyarakat,” tambahnya lagi.

Di akhir kata, Ainul menegaskan bahawa usaha yang cuba diketengahkan ini selaras dengan nilai teras HEBAT iaitu BALANCED yang menunjukkan sifat proaktif, sanggup berkorban jati diri yang tinggi, bermoral, penampilan yang positif, berdikari, rendah diri dan empati yang menjadi salah satu elemen dalam agenda utama USM dalam melahirkan graduan dan modal insan berkualiti.

IMG 04568

Objektif pameran ini adalah untuk menguatkan pembinaan sahsiah dan nilai kemanusiaan dalam kalangan masyarakat khususnya golongan belia; Memperkasakan golongan muda terutama pelajar untuk mengetahui potensi mereka berkaitan hal kemanusiaan melalui aktiviti yang interaktif dan menarik; dan Meningkatkan empati dan kesedaran terhadap kucing yang dianiaya dan terbiar.

Terdahulu, pameran ini telah dirasmikan oleh Tengku Permaisuri Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Norashikin di Muzium & Galeri Tuanku Fauziah (MGTF) USM.

9AF0476A B2F5 4298 AEF3 CD2FA6A7E587

Pameran ini akan berlangsung bermula 16 Januari hingga 7 April 2023, Isnin - Jumaat, 9.00 pagi - 5.00 petang di Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, USM.

Teks : Hafiz Meah Ghouse Meah
Foto : Mohd Fairus Md Isa

  • Created on .
  • Hits: 930

Pusat Media dan Perhubungan Awam
Media and Public Relations Centre

Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800, USM, Pulau Pinang, Malaysia
Tel : 04-653 6495 | Faks : 04-653 6484 | Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  Web : www.usm.my

All Rights Reserved. Universiti Sains Malaysia © 2024