APEL BANTU REALISASI HASRAT SAMBUNG PENGAJIAN KE IPT

USM PULAU PINANG, 13 Sept. 2022 – Rakyat Malaysia menyambut baik pelaksanaan Program Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL) yang dibangunkan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) sejak ia diperkenalkan bermula tahun 2011.

1FCC1AB6 C8B7 426D 8BEB C4303488E7F0

Demikian kata Ketua Pegawai Eksekutif MQA, Profesor Dato' Mohamad Shatar Sabran dalam sesi Perkongsian Ilmu 'Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL)’ yang diadakan hari ini di Dewan Persidangan Universiti (DPU), di sini.

Menurut beliau, sejak ia diperkenalkan, APEL berjaya membantu ramai golongan pekerja tanpa kelayakan akademik, memanfaatkan pengalaman dimiliki untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi (IPT).

1D49F8B5 1685 462F 824C 12E60357B82F

“Sehingga hari ini, tiga jenis APEL sudah diperkenalkan oleh MQA iaitu APEL.A untuk akses kemasukan ke IPT, APEL.C bagi pemindahan kredit dan APEL.Q untuk penganugerahan kelayakan akademik terus berdasarkan pengalaman individu.

“Saya berharap melalui sesi perkongsian ini, dapat mempromosikan APEL supaya lebih ramai yang dapat memanfaatkan pelaksanaan APEL sebagai laluan alternatif untuk menyambung pengajian.

“Tambahan pula, pelaksanaan APEL sememangnya menyokong agenda pembelajaran sepanjang hayat negara,” ujarnya.

2A1DD63B 2729 44AA 8928 7197F110D442

Terdahulu, Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa USM, Profesor Dato' Gs. Dr. Narimah Samat dalam ucapan aluannya, mengucapkan terima kasih kepada MQA yang telah mewujudkan ruang bagi memberi peluang kepada mereka yang mempunyai pengalaman kerja tetapi kurang atau tidak memiliki kelayakan akademik untuk menyambung pengajian di IPT melalui program APEL ini.

Turut hadir ke program anjuran Bahagian Akademik dan Antarabangsa USM itu ialah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Jaminan Kualiti) MQA, Profesor Ir. Dr. Khairul Salleh Mohamed Sahari; dan Pengarah Kanan, Pembangunan Dasar dan Kepakaran MQA, Mohamad Dzafir Mustafa.

8A404956 57EF 46C5 BC20 6136AF851000

Teks: Nurhidayah Shahbuddin

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015