WARGA KAMPUS DIJEMPUT HADIR SESI LIBATSAMA NAIB CANSELOR

F7577EE4 806F 49AF 8899 0C99BC3A3ED0

Seluruh warga kampus Universiti Sains Malaysia (USM) dijemput menghadiri Sesi Libatsama Naib Canselor bersama Warga Kampus pada hari Rabu, 14 September 2022, jam 2.30 petang (disampaikan dalam Bahasa Inggeris) dan hari Khamis, 15 September 2022, 2.30 petang (disampaikan dalam Bahasa Malaysia).

Kedua-dua sesi akan diadakan di Dewan Tuanku Syed Putra (DTSP) USM, Pulau Pinang.

Melalui sesi ini, Naib Canselor YBhg. Profesor Dato' Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan akan menyampaikan perkembangan terkini universiti, pelan strategik dan peruntukan khas kewangan untuk dikongsi bersama warga USM.

Mereka yang ingin bertanya soalan boleh kemukakan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./farez@usm.my.

Mata myCPD dan myCSD akan diberi kepada staf dan pelajar yang hadir.

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015