MENTERI PENGAJIAN TINGGI BERTEMU SUKARELAWAN USM DI TEMERLOH

MENTAKAB, PAHANG, 3 Januari 2022  Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad hari bertemu sukarelawan Universiti Sains Malaysia (USM) yang membantu pembersihan rumah-rumah mangsa banjir di Rumah Pangsa Jalan Karak (1&2) di sini.

920B620C 2B71 4F6D 9309 5B3740E37976

Beliau bersama-sama Ketua Pengarah Pengajian Tinggi, Profesor Datuk Dr. Husaini Omar; Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan dan Pembangunan) Dr. Mohd Zabri Yusoff dan Pengarah Bahagian Mahasiswa Holistik, Profesor Madya Dr. Mohd Suzeren Md Jamil melapangkan masa bersama-sama pelajar melakukan khidmat sukarela.

075FC0F1 9BE7 4E39 9EAA EDF3BC6E27DD 

Ketibaan mereka disambut Penolong Pendaftar Kanan selaku Ketua Sukarelawan USM, Sheilawanis Abdul Karim; Yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar USM, Ct Faizah Abdul Rahman; dan mantan Yang Dipertua MPPUSM dan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK) Amir Asyraf Saberi.

Noraini mengucapkan penghargaan atas usaha dan sokongan Sukarelawan USM dalam menjayakan misi tersebut.

Seramai 70 orang sukarelawan pelajar dan staf USM mengambil bahagian dalam misi dua hari itu.

1BB599A3 F857 4A0F A597 370B18DEDE8E

Pada minggu lalu, Sukarelawan USM turut mengambil bahagian dalam misi yang sama di Shah Alam Selangor.

Sumber: Facebook Mohamad Abdullah (Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni USM)

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015