THE HILLS@USMKK RUANG PELAJAR BERKARYA

USM KUBANG KERIAN, KELANTAN, 30 Disember 2021 – Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Dato' Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan, hari ini telah merasmikan 'The Highly Integrated Learning And Living Space' (The HILLS) bagi kegunaan mahasiswa di Kampus Kesihatan.

158134D2 438C 42D6 937E A15D1C6317E3

The HILLS@USMKK yang siap sepenuhnya dibina pada pertengahan tahun 2021 merupakan hasrat Naib Canselor sendiri dalam menyediakan ruang santai di setiap kampus bagi kemudahan para pelajar berkumpul dan melakukan aktiviti pada masa luang mereka.

F3EF5735 FF8A 436A 8EC6 2E5BB0E28D70

Dalam ucapan ringkas semasa perasmian, beliau sempat menitipkan pesanan kepada para pemimpin muda universiti iaitu Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) agar memainkan peranan lebih efektif dalam menyantuni rakan-rakan mahasiswa lain khususnya dalam golongan B40 bagi memastikan mereka tidak tercicir, apatah lagi dalam situasi yang masih getir dengan pandemik seperti sekarang ini.

3AB596D6 B076 48BC 8B05 FB7E907B5424

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015