IPPT DILAWATI DELEGASI PERKESO, HUBUNGAN USM-PERKESO TERUS DIPERERAT

IPPT BERTAM, 8 November 2021 -- Kepakaran dan fasiliti perubatan di Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT) Universiti Sains Malaysia (USM) terus menjadi tumpuan agensi kerajaan apabila menerima lawatan rasmi delegasi Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) baru-baru ini.  

6DA1F40A 3F01 4CC1 90CC 40DF97FE154D

Delegasi PERKESO terdiri daripada Pengarah-pengarah PERKESO dari tiga negeri di utara Semenanjung iaitu Tn. Haji Othman Mohd Nordin (Pulau Pinang), Mohamad Haron Othman (Kedah) dan Basharudin Khalid (Perlis) bersama 13 wakil cawangan utara, dan mereka telah disambut oleh pensyarah kanan Kluster Sains Gaya Hidup, Dr. Hazwani Ahmad Yusof @ Hanafi dan beberapa staf IPPT.

Lawatan tersebut bertujuan untuk memberikan pendedahan mengenai perkhidmatan, peralatan dan kemudahan yang sedia ditawarkan kepada pesakit yang berinsurans di bawah PERKESO.

“Saya berterima kasih kepada IPPT kerana lawatan ini sebenarnya telah membuka mata dan minda kami dan kami berharap pihak USM dapat membantu kami (PERKESO) dan pelanggan-pelanggan yang berada di sekitar kawasan utara sekarang ini,” ujar Tn. Haji Othman.

Mereka dibawa melawat kemudahan dan fasiliti sedia ada seperti ruang Rawatan Rehabilitasi, Gim, Bilik Interaktif, Bilik Motor Training, Klinik Perubatan Integratif dan juga wad-wad.

4B150E68 0BED 43B9 84AD 088214B16200

“Kami yakin bahawa USM@IPPT dan PERKESO dapat saling membantu dalam beberapa aspek, sekaligus mengeratkan lagi hubungan di antara kedua-dua pihak,” kata Ooi Han Siang (Lawrence), Penolong Pengarah Operasi SOSCO Tun Razak Rehab Centre Melaka yang turut serta dalam lawatan tersebut.

Timbalan Pengarah IPPT, Dr. Noor Khairiah A. Karim, turut hadir sama memberi ucapan dalam mesyuarat di samping mendengar masalah dan cadangan penambahbaikan keperluan lain, selain urusan kemasukan pesakit berinsurans bawah PERKESO bagi perkhidmatan tersebut.

Teks: Mahirah Mahyidin/Suntingan: Mazlan Hanafi Basharudin 

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015