KERJASAMA USM-THPH RANGKA PELAN STRATEGIK KEKAL KHAZANAH ALAM BUKIT BENDERA

BUKIT BENDERA, PULAU PINANG, 12 April 2021 - Universiti Sains Malaysia (USM) dan The Habitat Penang Hill (THPH), Bukit Bendera, Pulau Pinang meneruskan rangka pelan strategik penyelidikan dan kelestarian memelihara khazanah alam di Bukit Bendera, sebagai salah satu usaha mengekalkan ekosistem dan kepelbagaian sumber alam yang dimiliki di kawasan terbabit.

Malaysia-The-Habitat-Penang-Hill-4-Treetop-Walk3.jpg

Kerjasama dan persefahaman di antara kedua-dua pihak yang terjalin sejak penubuhan The Habitat Penang Hill pada tahun 2017 itu meletakkan harapan buat USM untuk membantu usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak The Habitat Penang Hill dalam mengekalkan setiap sumber kepelbagaian khazanah alam yang terdapat di Bukit Bendera.

Pada sesi lawatan kerja Naib Canselor USM, Profesor Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikanbaru-baru ini ke THPH, beliau berkata, USM amat mengalu-alukan sebarang bentuk kolaborasi pada masa akan datang bersama THPH bertujuan menjaga dan memelihara sumber habitat dan alam semulajadi di sini.

“Kerjasama di antara beberapa orang penyelidik dari Pusat Pengajian Sains Kajihayat, USM yang diketuai oleh pensyarah kanan Dr. Nadine Ruppert banyak membantu mengaplikasikan pelbagai penyelidikan di THPH ini, dan diharap ianya dapat diteruskan supaya khazanah ini dapat dikekalkan seterusnya menyedarkan masyarakat luar agar kepentingan alam semulajadi dalam ekosistem kehidupan,” katanya.

Pada sesi lawatan yang sama, Nadine berkata, sesi lawatan Naib Canselor ke sini merupakan satu inisiatif yang baik supaya kedua-dua pihak mendapat gambaran dan perkembangan terkini sepenuhnya bagi beberapa kerjasama yang akan dilaksanakan kelak.

“Kesedaran pelbagai peringkat sehingga ke akar umbi amat penting bukan sahaja bagi para penyelidik dan pihak THPH, tetapi semua masyarakat keseluruhannya dalam usaha menghargai dan melestarikan alam sekitar melalui pelbagai program kesedaran peringkat tempatan mahupun antarabangsa mengenai apa yang dimiliki di Bukit Bendera ini,” jelas Nadine.

Yang turut hadir ke sesi lawatan tersebut adalah Pengasas The Habitat Penang Hill, Harry A. Cockrell; Dekan Institut Pengajian Siswazah, Profesor Dr. Azlan Abdul Aziz; Dekan Pusat Pengajian Sains Kajihayat, Profesor Dr. Amirul Al-Ashraf Abdullah; Pengarah Urusan The Habitat Penang Hill, Allen Tan dan Pengarah Urusan The Habitat Foundation, Justine Vaz.

IMG 0497 edited

The Habitat Penang Hill selain mempromosikan keunikan alam semulajadi yang dimiliki sebagai industri perlancongan di negeri Pulau Pinang, ia turut menyediakan kemudahan bagi pelbagai aktiviti pendidikan dan penyelidikan buat masyarakat luar di sekitarnya.

Selain merupakan pusat tawaran berwawasan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang untuk mencalonkan hutan Bukit Bendera dan kawasan-kawasan terlindung bersebelahannya sebagai UNESCO Man and the Biosphere Reserve, The Habitat Foundation dan The Habitat Penang Hill turut memberikan dana dan sokongan logistik kepada Penang Hill BioBlitz 2017 yang diadakan pada bulan Oktober 2017 yang melibatkan 117 saintis dan penyelidik tempatan dan antarabangsa.

Yayasan ini juga turut membiayai penglibatan masyarakat dan kepakaran penyelidikan bagi melestarikan alam semulajadi dan salah satunya melalui penglibatan tenaga pakar dari Pusat Pengajian Sains Kajihayat USM.

IMG 0465 edited

Kolaborasi USM-THPH Buka Peluang Graduan Ijazah Pertama Lanjut Pengajian Peringkat Sarjana dalam bidang "The Habitat Foundation Masters Scholarship for Bioacoustics Research on Penang Hill"

Lanjutan kerjasama pelbagai rentas penyelidikan yang diadakan oleh USM dan The Habitat Penang Hill (THPH) sejak tahun 2017, kini kedua-dua pihak telah berjaya membuka peluang pengajian baharu peringkat Sarjana buat graduan ijazah pertama untuk melanjutkan pengajian dalam bidang "The Habitat Foundation Masters Scholarship for Bioacoustics Research on Penang Hill".
 
Bioacoustic Poster for USM Master Program 5
 
Pengajian tersebut adalah merupakan bidang penyelidikan baharu diwujudkan dan amat menarik untuk diikuti iaitu menganalisa bunyi-bunyi habitat hutan di Malaysia seperti spesis katak, tokek, burung, kelawar, tupai, primat dan pelbagai serangga yang menghasilkan bunyi-bunyian khas. 
 
Menurut Dr. Nadine Ruppert, dengan munculnya pelbagai teknologi dan perisian analitik, kita sekarang dapat menangkap suara alam dan memperoleh pandangan berharga mengenai alam semulajadi yang terpelihara di negara ini.
 
"Pengajian ini juga akan menjerumus kepada pendokumentasian dan memantau landskap suara habitat di hutan yang juga berpontensi memberikan petunjuk mengenai kepelbagaian spesis dan kesihatan ekosistem di kawasan hutan terbabit," jelas Nadine.
 
Tambah beliau lagi, bidang pengajian di bawah seliaan Pusat Pengajian Sains Kajihayat ini adalah bertujuan untuk mendokumentasikan kepelbagaian dan limpahan hidupan liar di Bukit Bendera menggunakan teknik Bioakustik.
 
"Ia akan membina 'perpustakaan rujukan' sonotaip unik untuk spesis hidupan liar di kawasan hutan bukit seterusnya menjadi asas kepada penemuan kepada persoalan-persoalan penting dalam dunia ekologi," jelas beliau.
 
Menyentuh mengenai biasiswa yang ditawarkan, ia cukup menarik untuk para mahasiswa yang dipilih melanjutkan pengajian tersebut kerana yuran pendaftaran dan yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh pihak The Habitat Foundation selain menerima elaun bulanan sebanyak RM1,000 selama tempoh 24 bulan pengajian. Manakala kos peralatan dan lapangan juga akan disediakan oleh pihak The Habitat Foundation.
 
Kepada yang berminat dan ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan kursus tersebut, boleh menghubungi Dr. Nadine Ruppert di talian: +604-6533181 / 3513 / 5016 atau e-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Sila klik pada pautan di bawah untuk maklumat lanjut:

Teks: Mohd Azrul Mohd Azhar/Foto: Mohd Fairus Md Isa

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015