PLOGGING@USM: PNC, MPRC DAN PPKS GANDING BAHU BERSIHKAN KAMPUS

cd4224e2 f566 40f4 a3a0 c308453ebb3c

PULAU PINANG, 15 September 2020 – Aktiviti beriadah sambil mengutip sampah atau 'plogging' bukan lagi perkara baharu dalam masyarakat kini dan ia merupakan salah satu aktiviti yang semakin mendapat perhatian kerana bukan sahaja memberikan faedah kepada kesihatan tetapi juga kesedaran menjaga alam sekitar.

Susulan itu Pejabat Naib Canselor (PNC), Pusat Media dan Perhubungan Awam (MPRC) dan Pejabat Pembangunan Korporat Strategik (PPKS) mengambil inisiatif bagi melakukan plogging bagi membersihkan persekitaran kampus induk USM di sini petang ini.

019d9759 475c 4b5a ac04 860ce1857a18

 67bf5800 6c80 4745 a33d a12192657ec0

Bertemakan 'Let's Go Plogging: Run and Clean,’ sejumlah 50 orang staf ketiga-tiga PTJ hadir bersama menjayakan aktiviti ini yang melibatkan larian santai sambil mengutip sampah di sepanjang jalan sekitar kampus, bermula di foyer Bangunan Canselori 1 yang dilepaskan oleh Naib Canselor USM, Profesor Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan.

Ketika ditemui Naib Canselor berkata, aktiviti seperti ini selain berfokuskan riadah dan mengutip sampah, ia jugà bertujuan untuk menyampaikan mesej kepada komuniti kampus mahupun di luar kampus mengenai kepentingan bekerjasama di antara semua pihak dalam usaha mengekalkan tahap kebersihan dan ekosistem persekitaran yang baik di negara ini.

9333baa4 ed8d 4be7 b7c6 87e2f489b6f5

2 SHR7914

1 SHR7929

Sementara itu, Setiausaha kepada Naib Canselor, Rodhiyah Ali berkata, beliau gembira dapat menyertai aktiviti berfaedah seperti ini kerana ia bukan sahaja mampu mengeratkan hubungan silaturahim antara warga staf dari PTJ-PTJ yang terlibat, bahkan membolehkan mereka menikmati keindahan alam semulajadi dan kehijauan sekitar kampus induk USM yang sering dikenali dengan nama Universiti Di Dalam Taman.

f8e96e09 0de4 43fd a275 6b3e56cd9508

 gyu7

Turut hadir ke program tersebut, Naib Canselor USM bersama keluarganya; Pengarah Pembangunan Korporat Strategik, Hj. Muhamad Sabri Said; Ketua Sains@Alor Setar, Profesor Madya Ts. Dr. Muhammad Izzuddin Syakir Ishak; dan Timbalan Pendaftar PNC, Mohd Rashid Abdul Rejab.

Teks: Nurul Huda Abdullah/Foto: Shahnizam Ab. Rahim

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015