NAIB CANSELOR USM DIANUGERAH TAULIAH KOLONEL (KEHORMAT)

KUALA LUMPUR, 11 Ogos 2020 - Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan dianugerahkan tauliah Kolonel (Kehormat) dalam majlis khas di sini hari ini.

WhatsApp_Image_2020-08-11_at_18.47.35.jpeg

Beliau menerima tauliah berkenaan dalam Majlis Pemakaian Pangkat yang disempurnakan oleh Panglima Tentera Darat, Jeneral Dato' Zamrose Mohd Zain di Markas Tentera Darat, Kementerian Pertahanan Malaysia.

WhatsApp_Image_2020-08-12_at_09.04.39_1.jpeg

Pentauliahan itu sekaligus menjadikan Naib Canselor USM sebagai Komandan bagi memimpin Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) USM.

Penganugerahan tauliah tersebut diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.  

Selain Naib Canselor USM, turut dianugerahkan pangkat yang sama ialah Naib Canselor Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Profesor Ir. Ts. R Badlishah Ahmad dan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia, Dato’ Sr. Dr. Azhari Mohamed.

Teks: Marziana Mohamed Alias/Foto: Mohd Fairus Md. Isa/Infografik: Ebrahim Abdul Manan  

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015