TUANKU RAJA PERLIS BERKENAN TERIMA MENGADAP DELEGASI USM

ARAU, 15 Julai 2020 – Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail merangkap Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) berkenan menerima kunjungan mengadap oleh delegasi USM di Istana Arau, di sini kelmarin.

Delegasi USM diketuai oleh Pengerusi Lembaga Gabenor Universiti (LGU) yang baharu dilantik, Dato’ Dr. Awang Adek Hussin; Naib Canselor, Profesor Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan dan Pendaftar Dr. Musa Ali.

raja4.jpeg

Pada sesi tersebut, selain baginda diperkenalkan kepada Pengerusi LGU yang baharu dilantik dan Naib Canselor, baginda turut disembah maklum mengenai bagaimana USM menangani hal-ehwal universiti ketika mendepani krisis wabak koronavirus Covid-19 yang melanda negara demi menjaga keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan warga kampus.

Di akhir sesi kunjung mengadap itu, pihak USM telah mengadakan acara memotong kek untuk meraikan Hari Keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis Yang Ke-77.

raja2.jpeg

Seluruh warga USM turut merafak sembah setinggi-tinggi tahniah dan Dirgahayu Tuanku di atas Hari Keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis Yang Ke-77 pada 17 Julai 2020 dan memohon kehadrat Allah SWT agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku sentiasa berada dalam rahmat kesihatan dan kesejahteraan.

raja.jpeg

Teks: Tan Ewe Hoe/Foto: Ebrahim Abdul Manan

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015