PROGRAM SIHAT SANTAI PPPJJ BAKAL JADI ACARA TAHUNAN SEMPENA KURSUS INTENSIF

84723203 2559094307666070 5291652823979655168 n

PULAU PINANG, 7 Februari 2020 – Program Sihat Santai Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ) bakal menjadi acara tahunan pusat pengajian bagi merapatkan ukhwah warga PPPJJ sempena Kursus Intensif.

Menurut Dekan PPPJJ, Dr. Ku 'Azam Tuan Lonik program ini dapat melahirkan warga yang sihat dan sejahtera selain mengeratkan hubungan dengan warga PJJ.

Antara aktiviti yang dijalankan ialah senamrobik, pertandingan persahabatan futsal dan bola sepak.

Program ini dianjurkan oleh Badan Kebajikan Kakitangan PPPJJ serta mendapat penyertaan lebih 300 pelajar dan seluruh warga PPPJJ.

pj.jpeg

Kursus intensif Sidang Akademik 2019/2020 Rancangan Pengajian Jarak Jauh sedang berlangsung mulai 28 Januari yang lalu sehingga 13 Februari ini di kampus Induk USM.

Seramai 4,928 pelajar PJJ sedang mengikuti kursus intensif dalam empat rancangan pengajian ijazah sarjana muda yang ditawarkan USM iaitu Pengurusan, Sains Kemasyarakatan, Sains dan Sastera.

PPPJJ.jpeg

Sebagai perintis program jarak jauh di Malaysia, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh telah berjaya melahirkan seramai sekurang-kurangnya 23,861 graduan dalam pelbagai bidang sejak penubuhannya pada tahun 1971.

Teks: Nor Rafizah Md. Zain.

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015