PRO-CANSELOR HADIR BERTEMU KEPIMPINAN PELAJAR USM

PULAU PINANG, 6 Februari 2020 – Pro-Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Tan Sri Dato' Dr. M. Jegathesan hari ini sempat meluangkan masa bertemu dan beramah mesra bersama ahli Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) USM bagi sidang akademik 2019/2020 di Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni (BHEPA) USM.

Jega_1_1.jpeg

Jegathesan yang turut mengadakan kunjungan bertemu Naib Canselor USM di sebelah paginya, hadir bertemu para kepimpinan pelajar USM bagi berkongsi pengalaman beliau sebagai atlet olahraga dan ahli perubatan, bagaimana membina kerjaya dan tips untuk generasi muda menjadi pemimpin yang berjaya di masa akan datang.

Sesi pertemuan selama dua jam ini turut melibatkan sesi soal jawab dan perkongsian cabaran serta realiti yang dihadapi kini sebagai mahasiswa pada zaman sekarang sebelum menempuh alam pekerjaan dan kemuncak pencapaian hidup.

hep.jpeg

Yang turut hadir adalah Timbalan Pendaftar Kanan, (BHEPA) USM, Mohamad Abdullah serta para pegawai kanan universiti.

Teks: Mohd Azrul Mohd Azhar

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015