TAHNIAH PROF. MOKHTAR SAIDIN, PENERIMA ANUGERAH AKADEMIK SUYANGGAE 2019

A7E90DEF E3E4 4E89 8C3B 767B1D5A5568
USM PULAU PINANG, Disember 2019 – Pakar arkeologi negara yang juga Pengarah Pusat Penyelidikan Arkeologi Global USM, Profesor Dato’ Dr. Mokhtar Saidin sekali lagi mengharumkan nama Universiti Sains Malaysia (USM) dan komuniti arkeologi tempatan apabila dipilih menerima anugerah 13th Suyanggae Academic Award 2019 baru-baru ini.

Mokhtar menerima anugerah berprestij antarabangsa itu daripada Presiden Institute of Korean Prehistory, Korea Selatan, Professor Lee Yung-jo atas sumbangan berharga beliau dalam bidang penemuan, penyelidikan dan pembangunan arkeologi prasejarah dunia.  

2C5F1D62 16E1 491D 8108 C3B4DFE161AE
Anugerah disampaikan sempena perhimpunan ahli arkeologi sedunia menyambut ulang tahun ke-90 penemuan Peking Man dan 24th Suyanggae International Symposium yang berlangsung di Beijing, China pada 1-5 Disember 2019.

Pemilihan untuk penerima anugerah tersebut dilakukan oleh Suyanggae International Symposium Executive Committee (SISEC) yang terdiri daripada 20 ahli panel, antaranya dari Amerika Syarikat, Rusia, Poland, Korea, Jepun, Denmark, Republik Czech, Australia, China dan Kanada.

Teks: Tan Ewe Hoe/Foto: Ihsan Sahabat Arkeologi USM

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015