PEMILIHAN MPP USM TENTERAM, SPENCER RAIH UNDIAN TERTINGGI

E2301057 29D1 4442 9CBE 9F873F77CE01
USM PULAU PINANG, 31 Oktober 2019 – Proses Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia (MPPUSM) bagi sidang akademik 2019/2020 yang buat kali kedua dikendalikan oleh mahasiswa disifatkan berjalan lancar walaupun peratus mahasiswa yang keluar mengundi rendah.

B663ED66 38D1 48B7 B732 36FC1F1BF394

10 Kerusi Konstituensi Umum yang dipertanding menyaksikan 6 pemenang daripada Kampus Induk iaitu Spencer Chieng Kuan Hock, pelajar tahun 3, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan dengan jumlah undian tertinggi sebanyak 2,552, diikuti oleh Adam Malik Bin Abd Malek (2,424), Muhammad Amir Asyraf Bin Mohd Sabri (2,073), Nur Aliya Binti Mohd Suhaimi (2,005), Ahmad Naim Bin Mohd Salleh (1,918) dan Mohamad Syukuri Bin Kasdi (1,887).

Manakala bagi kampus cawangan pula, Nur Azlina Binti Idris daripada Kampus Kesihatan menang dengan undian 243 serta Kamal Safwan Bin Jamaludin daripada Kampus Kejuruteraan dan Muhammad Syafiq Bin Zamri daripada Kampus USM-KLE India menang tanpa bertanding di dua kampus ini. Satu lagi kerusi iaitu Konstituensi Umum bagi Institut Pengajian Siswazah masih kosong dan akan diisi dalam jangka masa terdekat ini.

Bagi kerusi konstituensi Pusat Pengajian pula, sebanyak 35 kerusi dipertandingkan iaitu meliputi 12 di Kampus Induk yang menyaksikan persaingan sengit calon yang bertanding manakala 7 kerusi lagi calonnya menang tanpa bertanding. Begitu juga di Kampus Kejuruteraan dan Kampus Kesihatan yang mana menyaksikan masing-masing 7 dan 2 kerusi dimenangi tanpa pertandingan.

Akan tetapi, terdapat 7 lagi kerusi konstituensi pusat pengajian yang masih kosong dan akan diisi kelak kekosongannya iaitu masing-masing 4 di Kampus Induk dan 3 di Kampus Kesihatan.

Terdahulu Majlis Perwakilan Pelajar USM telah dibubarkan pada 17 Oktober 2019 bagi memberi laluan kepada pilihanraya kampus yang berlangsung pada 24 Oktober 2019 yang lalu di kampus-kampus utama USM.

752894AE BFBB 4B64 8545 0574CA05ED74

Dalam pada itu, pemilihan MPP USM tahun lalu menyaksikan Fazilah Harun dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan meraih undian tertinggi bagi konstituensi umum dengan 3,101 undian.

Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015