CEMACS USM POTENSI JADI TUMPUAN SEKTOR PELANCONGAN PENDIDIKAN

DSC 3593

TELUK BAHANG, 1 Februari 2018 – Pusat Kajian Samudera dan Pantai, Universiti Sains Malaysia (USM) atau lebih dikenali sebagai CEMACS berpotensi tinggi untuk diketengah sebagai salah satu tumpuan pelancongan utama di Pulau Pinang khususnya pelancongan pendidikan (edutourism).


Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Muhammad Bakhtiar Wan Chik berkata, dengan prasarana yang lengkap dan kepelbagaian koleksi khazanah laut hasil penyelidikan CEMACS, ia wajar dikongsi bersama masyarakat bagi tujuan memberi kesedaran tentang khazanah laut yang perlu dihargai ini.

DSC 3632


"Sememangnya Malaysia khususnya di Pulau Pinang cukup kaya dengan khazanah lautan dan pesisir pantai, dan semestinya kekayaan ini perlu dikongsi dengan pelancong dalam mahu pun luar negara terutamanya golongan muda agar ia memberi impak tinggi kepada industri pelancongan tanah air," katanya.


Beliau yang juga Ahli Parlimen kawasan Balik Pulau berkata Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia bersama Tourism Malaysia sedia bekerjasama dengan USM dalam pembangunan pelancongan di CEMACS termasuk menaiktaraf prasarana laluan masuk/akses ke pusat ini agar ia menjadi salah satu tumpuan pelancong di negeri ini.

DSC 3519


"Kemudahan di sini cukup lengkap dengan lokasinya yang strategik serta terdapatnya pelbagai koleksi pameran seperti gamat, terumbu karang, spesis lautan dan cangkerang yang cukup menarik perlu dipromosi kepada khalayak ramai terutamanya pelajar sekolah dan universiti supaya mereka berpeluang untuk melihat sendiri khazanah lautan yang berharga ini," katanya lagi ketika hadir melawat pusat tersebut.


Pada majlis yang sama, Pengarah CEMACS USM, Profesor Dato' Dr. Aileen Tan Shau Hwai berkata, sememangnya masyarakat umumnya kurang kesedaran mengenai kekayaan biodiversiti hidupan laut yang dimiliki di Malaysia terutamanya di Pulau Pinang dan hal ini harus diberi perhatian serius.


"Oleh itu, menjadi hasrat USM untuk mengetengahkan CEMACS sebagai lokasi pelancongan utama di negeri ini bertujuan menyebar luas pengetahuan tentang kepelbagaian hidupan laut yang perlu dipelihara bersama, selain memastikan kelestarian khazanah laut terjamin melalui usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan ekosistem marin dan pesisir yang sedang giat dijalankan," tambah Aileen Tan.

DSC 3619


Pada sesi tersebut, Muhammad Bakhtiar turut dibawa melawat sekitar kawasan CEMACS dan galeri-galeri penyelidikan yang dilihat berpotensi untuk pembangunan industri pelancongan.

Turut hadir bersama sesi lawatan Timbalan Menteri ini adalah pensyarah dan pegawai penyelidik CEMACS USM.

DSC 3639

CEMACS merupakan pusat kajian laut dan pantai tertua di negara ini. Ia menjalankan penyelidikan dan latihan tertumpu kepada biodiversiti dan pemuliharaan ekosistem laut, ekosistem pantai, ekosistem hutan pesisir, mariculture dan kajian ekologi mamalia laut.

Teks: Mohd Azrul Mohd Azhar/Mohd Fairus Md. Isa

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015