USM NEWS PORTAL 

Berita Mutakhir

‘JOURNEY TO EAST’ PLATFORM RAPATKAN PELAJAR DAN ORANG ASLI

45516017 2018651834840284 950413002031497216 n

PAHANG, 8 November 2018 - Sukarelawan Polis Siswa/wi (SUKSIS) Universiti Sains Malaysia (USM) baru-baru ini telah mengadakan Program ‘SUKSIS Journey to East' yang merupakan program menabur bakti kepada komuniti Orang Asli. 

Bertempat di Kampung Leryar, Pahang, program ini berlangsung daripada 3 November sehingga 6 November 2018 dan telah berjaya merapatkan hubungan anggota SUKSIS USM dengan masyarakat Orang Asli di sana.

Pegawai Penyelaras SUKSIS USM, Haji Abdul Ghani Muhammad Ali berkata, program ini bertujuan menyantuni masyarakat Orang Asli di samping membina talian persaudaraan di antara pelajar dengan mereka.

45711232 2018651624840305 728296002359918592 n

"Nilai diri terhadap masyarakat dapat dibentuk melalui program sebegini. Anggota SUKSIS USM mestilah dilatih untuk lebih peka terhadap isu-isu dalam masyarakat supaya mereka mempunyai jiwa dan perasaan bertanggungjawab terhadap masyarakat," kata Abdul Ghani.

Tambah Abdul Ghani, bukan hubungan antara Orang Asli dan pelajar sahaja, malahan hubungan SUKSIS USM dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) juga dapat dibina lantaran sokongan JAKOA terhadap program ini.

45577675 2018651374840330 822973346604908544 n

Bagi Pengarah projek, Siti Nazirah Hussin pula, selama tiga hari dua malam bersama masyarakat Orang Asli di sana, mereka dapat mempelajari pelbagai perkara baharu.

"Sebagai pelajar, kami menyedari bahawa kami mestilah peka dan matang terhadap isu-isu kemasyarakatan termasuklah terhadap komuniti Orang Asli tanpa sebarang prejudis," kata Nazirah.

45654781 2018650378173763 940143726636826624 n


Tambah Nazirah, setiap manusia mempunyai hak sama rata dan wajar dilayani dengan adil, dan mereka memilih untuk melawat komuniti Orang Asli kerana menginginkan kelainan untuk kali ini, berbanding program-program yang lepas.

45488869 2018650341507100 7129448383382552576 n

"Sejujurnya, pelbagai cabaran kami hadapi untuk melaksanakan program ini. Namun, disebabkan keinginan dan azam, kami semua bersatu hati mencari jalan penyelesaian dan akhirnya program ini berjaya dilaksanakan," jelas Nazirah.

Teks Asal: Mohamad Azwan Mahmud Safbri/Suntingan: Hafiz Meah Ghouse Meah

  • Created on .
  • Hits: 1347

Pusat Media dan Perhubungan Awam
Media and Public Relations Centre

Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800, USM, Pulau Pinang, Malaysia
Tel : 04-653 6495 | Faks : 04-653 6484 | Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  Web : www.usm.my

All Rights Reserved. Universiti Sains Malaysia © 2024