PELAJAR USM ANTARA 6 INDIVIDU TERPILIH DAN DIBIAYAI PERSATUAN PENGAKAP ARAB SAUDI SEBAGAI TETAMU ALLAH

WhatsApp Image 2017 08 24 at 7.12.03 PM

PULAU PINANG, 24 Ogos 2017 - Pelajar Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia Universiti Sains Malaysia (KLKM USM) Ahmad Syauqi Taufik terpilih menjadi tetamu Allah dan menjalani ibadah Haji pada tahun ini apabila dibiayai oleh Arab Saudi melalui Program 'Rusul Al-Salam' yang dikendalikan oleh Persatuan Pengakap Arab Saudi.

Beliau yang berlepas pada hari ini merupakan seorang pelajar Pusat Pengajian Sains Kajihayat dan berasal dari Kajang Selangor. Semoga Syauqi memperoleh Haji Mabrur sepanjang musim Haji ini.

Lebih manis beliau adalah antara 6 orang yang terpilih untuk ke program ini dan yang terpilih ini adalah masing-masing 2 dari Pakistan, 2 dari Indonesia dan seorang dari Bangladesh.

Persatuan Pengakap Arab Saudi menurut Dr. Hamad Abdul Rahman Al-Yahya sangat berbesar hati dalam menjemput 6 orang tetamu daripada kepimpinan Pengakap Muda untuk menunaikan Ibadat Haji serta menanggung segala perbelanjaan tiket perjalanan, penginapan, pengangkutan sehinggalah tetamu ini kembali ke tanah air mereka.

Syauqi juga menjadi kebanggaan USM apabila terpilih untuk mewakili Persekutuan Pengakap Malaysia ke 13th World Scout Youth Forum, di Baku, Azerbaijan pada 7 hingga 10 Ogos 2017 dan beliau juga terlibat dalam pembentukan polisi World Triennial Plan 2017 - 2020 baru-baru ini.

Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015