USM NEWS PORTAL 

Keratan Akhbar

Mendepani cabaran teknologi termasuk Kecerdasan Buatan (AI) serta perkembangan pendidikan TVET, adakah Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan institusi di bawahnya sudah bersedia dengan perubahan ini? Temu bual khas bersama Menterinya, Datuk Seri Dr. Zambry Abd Kadir dalam Agenda AWANI 8.30 malam ini.


Pusat Media dan Perhubungan Awam
Media and Public Relations Centre

Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800, USM, Pulau Pinang, Malaysia
Tel : 04-653 6495 | Faks : 04-653 6484 | Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  Web : www.usm.my

All Rights Reserved. Universiti Sains Malaysia © 2024