USM NEWS PORTAL 

Keratan Akhbar

Penganalisis Politik Universiti Sains Malaysia (USM), Prof Datuk Dr Sivamurugan Pandian memberi pandangan dan harapan Malaysia pada 2024 khussunya daripada aspek perpaduan.


Pusat Media dan Perhubungan Awam
Media and Public Relations Centre

Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800, USM, Pulau Pinang, Malaysia
Tel : 04-653 6495 | Faks : 04-653 6484 | Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  Web : www.usm.my

All Rights Reserved. Universiti Sains Malaysia © 2024