USM NEWS PORTAL 

Keratan Akhbar

#BuletinBernama : Usahasama antara Universiti Sains Malaysia (USM) dengan komuniti di Pinang Tunggal menerusi Projek Pemerkasaan Tanaman Integrasi Cendawan Volvariella atau cendawan sawit dapat membantu menjana pendapatan tambahan kepada penduduk kampung sekali gus meningkatkan taraf sosioekonomi mereka.


Pusat Media dan Perhubungan Awam
Media and Public Relations Centre

Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800, USM, Pulau Pinang, Malaysia
Tel : 04-653 6495 | Faks : 04-653 6484 | Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  Web : www.usm.my

All Rights Reserved. Universiti Sains Malaysia © 2024